Афіша

27 February

Uzhgorod, Phantom Club

TICKETS:

Buy in Uzhgorod: +38 (099) 343 78 54 (Andrew)

Buy online:

Tables reservation: +38 (099) 961 70 88

Address: PHANTOM Club, Uzhgorod, Kapushans'ka St, 156a.

START: 20-00
 Back  All media Next